Kontaktní údaje

Žádost o cenovou nabídku

sfd-stavby, s.r.o.

IČ: 026 28 830

Sídlo společnosti:
Rudíkov 277, 675 05 Rudíkov

Kanceláře:
Nárameč 147, 675 03 Budišov

IČ / DIČ
026 28 830 / CZ02628830

Zastoupena
Filipem Demelem, jednatelem

Telefon
+420 601 520 220

E-mail
filip@sfd-stavby.cz

Datové schránky
324cj6y